Belangen behartiging voor zorg en welzijn zijn belangrijke speerpunten en jullie zijn daarin de creatieve personen en belangrijke aanspreekpunten. Jullie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het ouderen- en vrijwilligerswerk in ons mooie dorp Hapert. Jaarlijks zullen er veranderen optreden en nieuwe plannen worden gesmeed waar we aan mee zullen werken of ze realiseren. Als waardering voor jullie inzet, motivatie , vriendelijkheid en waardevolle inbreng voor de Kloostertuin bieden wij jullie dit diner aan.

Wees er van verzekerd dat wij met jullie inbreng ons voordeel zullen blijven doen. En dat we er heel blij mee zijn. De gemeente Bladel en andere instanties hartelijk dank voor de fijne samenwerking en medewerking die wij steeds van u mogen ondervinden. Nog een fijne avond toegewenst!

Antoon Poppeliers, voorzitter.