De Kloostertuin en d’n Overkant zijn volgens de richtlijnen van RIVM open:

1. In elke ruimte mogen 30 personen aanwezig zijn.
2. Koffiedrinkers en biljarters zijn welkom. Biljarters moeten vooraf bellen
als ze willen komen biljarten.
3. Bezoekers mededelen dat men voor eigen risico De Kloostertuin bezoekt.
4. Intekenlijst van de aanwezige personen.
5. Wanneer u koorts heeft of verkouden bent of andere symptomen van
coronavirus heeft mag je niet komen.
6. Indien in de Kloostertuin blijkt dat er toch symptomen van het
coronavirus aanwezig zijn, wordt je naar huis gestuurd.
7. Iedereen moet zich aan de anderhalve meter regeling houden.
8. Iedereen is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van
De Kloostertuin en zijn handen te ontsmetten.
9. Gastvrouwen moeten ieder uur de tafels en wc’s ontsmetten.
10.Bij binnenkomst of gebruik WC moeten iedereen zijn handen wassen,
ontsmetten en afdrogen.
11.Wij zijn blij onder deze voorwaarden met je bezoek aan de Kloostertuin.

Bestuur van Stg. Steunpunt De Kloostertuin.