Het einde van het jaar 2020 komt snel in zicht. Bekijk of u uw belastbaar inkomen in 2020 nog kunt verlagen door uitgaven te doen in de sfeer van specifieke(en aftrekbare) zorgkosten(de vroegere ziektekosten), giften en/of schenkingen. Het verlagen van uw verzamelinkomen verhoogt de toeslagen voor zorgkosten en huur, indien u daar recht op heeft natuurlijk. Voor deze toeslagen gelden ook vermogens toetsen.

Schenken: indien u uw kinderen en kleinkinderen iets wil schenken doe dat dan vóór 1 januari 2021. Dit verlaagt uw Box 3 vermogen in 2021 en daarmee u te betalen inkomstenbelasting in Box 3. De vrijgestelde bedragen voor kinderen en kleinkinderen zijn resp. € 5300 en € 2300. Dit soort schenkingen kan met een eenvoudige bankoverschrijving gedaan worden. Vermeld: schenking van ouder aan kind of van grootouder aan kleinkind. Bewaar deze afschriften minimaal 5 jaar. Nagekomen bericht: voor 2021 gelden éénmalig de volgende vrijstellingen, voor kinderen € 6604 en voor kleinkinderen € 3244, (bron: Fiscalert).

Voor genieters van huurtoeslag: let op dat uw Box 3 vermogen op 1 januari 2021 niet boven de vrijstelling uitgaat. Immers u betaalt dan inkomstenbelasting in box 3 en daarmee vervalt uw recht op huurtoeslag in 2021. Reeds ontvangen huurtoeslagen in 2021 zullen dan moeten worden terugbetaald. Uw Box 3 vermogen is nog te verlagen tot 31/12/2020, door het doen van schenkingen als boven gemeld maar ook door nog uitgaven te doen die u toch al van plan was om op korte termijn te gaan doen.

Verkoop huis: laat na het tekenen van de verkoopakte van uw huis, de akte van levering bij de notaris passeren op of na 2 januari 2021. Hiermee vóórkomt u dat de eventuele overwaarde van uw huis(dit is de verkoopsom minus de restant hypotheek) al in 2021 in box 3 valt. De peildatum voor box 3 in 2021 is 1 januari 2021.

Bij overlijden: Maak een boedelbeschrijving en de gerechtigden hierin. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris, dit kan een KBO/Kloostertuin adviseur voor u doen.

Aangifte erfbelasting: Ook dit kan een KBO/Kloostertuin adviseur voor u doen, mits het een eenvoudige aangifte is.

Levenstestament: Overweeg om een levenstestament te laten maken door een notaris. Een belangrijke bepaling in zo’n testament is dat u iemand machtigt om namens u rechtshandelingen te laten verrichten bij wilsonbekwaamheid. Dit bespaart de gang naar de kantonrechter bij het nemen van belangrijke beslissingen. Een levenstestament is een notariële akte waarvoor u naar de notaris moet.

Definitief energielabel: In de maand december 2020 kunt u nog voordelig uw voorlopige energielabel laten omzetten in een definitief label. Verzuim dit niet te doen wanneer u denkt dat binnen 10 jaar uw woning verkocht zal gaan worden.

Belastingservice KBO/Kloostertuin Hapert: Ook in 2021 zullen voor de aangiften IB 2020 de invullers, het zijn er inmiddels vijf in Hapert, weer voor u klaar staan. In de januari 2021 Nieuwsbrief en de website Stichting Steunpunt de Kloostertuin zult u daar meer over kunnen lezen.
Fijne feestdagen en alle goeds voor een gezond en zelfredzaam 2021.

Jeroen L.O.M. Steger, belastinginvulhulp KBO-Hapert en Stichting Steunpunt de Kloostertuin
Hapert, 11 november 2020