Inkomstenbelasting:
Box 1, inkomstenbelasting daalt in 2021 met 0,25 % voor inkomens tot € 68.500,-/jaar.
Box 3, de vrijstelling per persoon gaat van € 30.846 naar € 50.000. Tegelijkertijd gaat de inkomstenbelasting over het voordeel van het bedrag boven de vrijstelling van 30 naar 31 %. De lastenverlichting in Box 3 is dus gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos!
Ouderenkorting in 2021bedraagt max. € 1703,- maar is wel inkomensafhankelijk.
Algemene heffingskorting in 2021 bedraagt voor AOW’ers max.€ 1469,- en is eveneens inkomensafhankelijk.
De alleenstaande ouderenkorting in 2021 bedraagt € 443,-

Aftrekposten:
Persoonsgebonden aftrekposten zoals hypotheekrente, zorgkosten(boven de drempel) giften en alimentatie zijn nog voor max. 43% aftrekbaar(was 46%). Studiekosten zijn helemaal niet meer aftrekbaar vanaf 2021(komt bij ouderen overigens zelden voor), en wordt in 2022 vervangen door een subsidieregeling(STAP budget).

Toeslagen:
Worden ook in 2021 wederom getoetst aan het verzamelinkomen( is de som van alle inkomens bestanddelen in de boxen 1 t/m/ 3) en soms tevens ook aan het vermogen(zorgtoeslag).
Let op, de verhoogde vrijstelling in Box 3 geldt niet voor toetsing huurtoeslag, dit blijft bij de oude vrijstelling van € 30.846 per persoon. Wie alleenstaand is en een vermogen van hoger dan € 30.846,- heeft in 2021(peildatum 1 januari 2021) verliest zijn recht op huurtoeslag in 2021. Voor echtelieden is dit € 61.692,-. Voor de berekening van de eigen bijdrage WLZ geldt de verhoging naar € 50.000,- per persoon ook niet.

Wonen:
Starters(18 tot 35 jarigen) betalen t/m 2025 geen overdrachtsbelasting bij aankoop 1e woning(hoofdverblijf). Voor onroerend goed in de beleggingssfeer en vakantiewoningen gaat de overdrachtsbelasting van 2 naar 8 %.
Eigen woningforfait daalt in 2021 van 0,6% naar 0,5%. Dit lijkt gunstig maar door de enorme stijging van de WOZ waarden gaat het eigen woningforfait in Euro’s flink omhoog in 2021!
De hypotheekrente is in 2012 nog maar aftrekbaar voor max. 43%. Dit was in 2020 nog 46%.
Besparingstip Erfbelasting: benoem uw kleinkinderen tot erfgenamen in uw testament, daarmee verhoogt u hun vrijstelling van € 2.300,- naar € 20.616,- zoals voor kinderen!

Jeroen L.O.M. Steger, belastinginvulhulp KBO-Hapert en Stichting Steunpunt De Kloostertuin
Hapert, 15 oktober 2020