Een gehuwd persoon die blijvend in een verpleeghuis is opgenomen, leeft duurzaam gescheiden van zijn of haar partner. In deze situatie ontstaat recht op een alleenstaande ouderenkorting (in 2021 van € 443 per jaar). Een voorwaarde is wel dat degene in het verpleeghuis moet zijn ingeschreven op het adres van dat verpleegtehuis bij de Gemeentelijke Basisadministratie(GBA) van de betreffende gemeente. Meestal doet het verpleeghuis dat zelf, om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor de verpleging, maar het is aan te bevelen dat de familie, echtgeno(o)t(e) of kinderen dat bij de betreffende gemeente controleren en zo nodig aanvullend ingrijpen.

De achterblijvende echtgenoot of echtgenote heeft eveneens recht op de alleenstaande ouderenkorting zodat voor beide partners sprake is van een recht op gezamenlijk € 886 per jaar. Deze alleenstaande ouderenkorting wordt uitgekeerd door de belastingdienst en dit is netto geld er wordt niets op ingehouden!

Het bovengenoemde recht op alleenstaande ouderenkorting ontstaat doordat gehuwden duurzaam gescheiden zijn gaan leven waardoor zij recht hebben gekregen op recht op alleenstaande AOW. Voor de alleenstaande ouderenkorting is het niet van belang of zij dit recht op alleenstaande AOW ook claimen. Hier zitten nl. nogal wat haken en ogen aan en is voor een Kloostertuin belastinginvuller te complex om hierin te adviseren. En een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden teruggedraaid! Een pensioendeskundige of accountant zal dan geraadpleegd moeten worden.

De moraal van dit verhaal: wanneer uw partner in een WLZ inrichting is opgenomen geef dan in uw belastingaangifte aan dat er recht is op alleenstaande ouderenkorting. Zie toe dat uw belastinginvuller dit ook toepast, met name geldt dit voor niet- Kloostertuin invullers. Wanneer zij hun werk op dit punt niet goed doen loopt u € 882 mis zonder dat u er erg in heeft. Wanneer de Belastingdienst onverhoopt uw alleenstaande ouderenkorting schrapt, en dit kwam vroeger nogal eens voor, dien dan een bezwaarschrift in binnen zes weken na datum definitieve aanslag. Na deze termijn kunt u geen succesvol bezwaarschrift meer insturen. Laat uw definitieve aanslag dus goed controleren door uw invuller! Trek tijdig aan de bel en laat het niet tot de laatste dag liggen!

Uw Kloostertuin belastinginvuller heeft hiervoor een modelbrief bezwaarschrift.
De aangifte campagne IB 2020 begint 1 maart a.s. Meldt u zich a.u.b. tijdig bij èèn van de Kloostertuin belastinginvullers.

Met vriendelijke groet, Jeroen L.O.M. Steger, Kloostertuin belastinginvuller.