foto jeroen
Na het overlijden van Joke op 19 maart is vroeg in de ochtend op 5 april, slechts enkele dagen na diens 77e verjaardag, Jeroen gestorven uw zorgzame en altijd betrokken vader, schoonvader en hele trotse opa. Beiden stierven weliswaar in de herfst van hun leven, maar naar huidige maatstaven te vroeg. Beiden ook hadden oog en oor voor wat er in de samenleving leeft en wilden aan een verbetering daarvan een actieve bijdrage leveren. Joke heeft zich vooral dienstbaar gemaakt in de plaatselijke politiek. Jeroen heeft senioren, gehandicapten en chronisch zieken bijgestaan als ouderenadviseur, cliëntondersteuner, bij het ordenen van de administratie en heeft voor meer dan 150 ouderen jaarlijks belastingformulieren ingevuld. Als mantelzorger had hij ook de zorg voor Joke. Daarnaast verzorgde hij al jaren als bestuurslid van Steunpunt de Kloostertuin het secretariaat.

Geen wonder dan ook dat met name Jeroen heel veel voor onze vrijwilligers en ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit de Hapert heeft betekend.

Voor al zijn verdiensten is aan Jeroen door Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend, welke hem op 26 april zou worden opgespeld. 
Jeroen was bescheiden en dienstbaar. Een man om van te houden; prettig in de omgang. De Hapertse gemeenschap en in het bijzonder de ouderen konden op hem rekenen. Dat gaan we missen. En dat we nu afscheid van hem moeten nemen valt ons zwaar. Wat rest zijn de mooie herinneringen aan deze pure, beminnelijke man.

Moge die herinnering u, kinderen en kleinkinderen kracht geven het onwerkelijke verlies te verwerken en verder te gaan.

Wij van ouderensteunpunt de Kloostertuin zeggen: Jeroen en Joke, dank voor wie jullie waren, fijn dat we jullie mochten leren kennen in onze Kloostertuin. De mooie herinneringen aan beiden zullen wij blijven koesteren en bewaren.
Rust in vrede.

Bestuur, Beheer en Gastvrouwen van Stichting Steunpunt de Kloostertuin.