Jeu de Boules is een heerlijk spel. U kent het uit Frankrijk, op een zwoele middag of avond wordt onder de platanen van een dorpspleintje het jeu de boulesspel gespeeld.
Op dinsdag en donderdagmiddag wordt jeu de boules gespeeld bij de Kloostertuin en/of in de Alexanderhof.

Nieuwe deelnemers kunnen tijdens deze middagen eens een keer meespelen en kijken of deze manier van bewegen iets voor hun is. U bent van harte welkom.
Makkelijk zittende kleding draagt het prettigst bij Jeu de Boules. Kosten worden alleen berekend bij deelname aan een toernooi. Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden. Het Jeu de Boules begint om 13.30 uur bij de Kloostertuin en/of de Alexanderhof.

Een competitie wordt in mixvorm gespeeld. Ook wordt er bij voldoende deelname een doubletten competitie gespeeld om een wisselbeker.

Degenen, die op een andere dag een keer willen oefenen, kunnen contact opnemen met de coördinator van de jeu de boulesbanen Jan Bayens, Bernhardstraat 2b,
tel. no: 38 76 78 te Hapert.

Bestuur Steunpunt de Kloostertuin.