Het is ondertussen alweer half oktober. De dagen worden korter en we gaan weer richting lagere temperaturen en onstuimiger weer. Ook dat heeft zijn charme. Op richting de Kerst en laten we hopen een Kerst als vanouds. Als de corona ons verder met rust laat dan kunnen en mogen we weer heel wat.

Wat te denken van alle activiteiten die wij hebben opgestart of gaan opstarten. De projectgroep mantelzorg Hapert is een nieuwe activiteit die in de opstart-fase is. Je wordt regelmatig van de vorderingen in het weekblad PC 55 op de hoogte gebracht. Ook heeft onlangs de eerste steenlegging van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) plaatsgevonden. Bijna 8 jaar na dato is de realisatie aanstaande. Daarmee wordt ons dorp, naar verwachting vanaf het voorjaar 2022 verrijkt met een prachtige nieuwe accommodatie die grote functionele en maatschappelijke mogelijkheden biedt voor het dorpsleven en de toekomstige leefbaarheid van Hapert, want door deze partners in één modern gebouw te vestigen ontstaat de mogelijkheid tot het gebruiken van elkaars kennis, samenwerking en ruimte.

Tijdens de eerste steenlegging is ook de nieuwe naam van het Seniorensteunpunt bekend gemaakt, namelijk:

Stichting Senioren Steunpunt “ D’Ouwe Pastorie”

Antoon Poppeliers, voorzitter