2021 ligt bijna achter ons. We kijken terug op een jaar waarin nog steeds veel onzekerheden speelden. Want zo op het oog is december een heel gewone maand net als alle andere maanden. Toch is deze maand een heel bijzondere. De wereld om ons heen gedraagt zich niet altijd even makkelijk en aan het einde van het jaar zitten wij vaak te zuchten zonder precies te kunnen zeggen waarom. Omdat de dagen kort geworden zijn, de temperatuur lager, de lucht grauw is?
Daar zijn ouderen niet zo op gesteld. Vooral eenzame mensen zijn dan afhankelijk van anderen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen. Je zou kunnen zeggen dat alle drukte die gemaakt wordt rond de kerstdagen voor vele mensen een manier is om van een sombere en moeilijke periode toch nog iets te maken. De winkels worden druk bezocht, de mensen kopen, maken zich druk; waarvoor?

Gedeeltelijk omdat het hoort, omdat je tussen Sinterklaas en het nieuwe jaar aandacht ‘moet’ schenken aan dingen die misschien niet zo rustig liggen. Om te beginnen moet je de hele wereld van familie en kennissen doornemen en van een kaart voorzien. En de post die je bij die gelegenheid krijgt, bezorgt je, behalve plezier om te weten dat die en die jou in zijn kerstbestand gehouden heeft, de plicht om te reageren en de vrees om iemand te vergeten.

Het is ondertussen alweer half oktober. De dagen worden korter en we gaan weer richting lagere temperaturen en onstuimiger weer. Ook dat heeft zijn charme. Op richting de Kerst en laten we hopen een Kerst als vanouds. Als de corona ons verder met rust laat dan kunnen en mogen we weer heel wat.

Wat te denken van alle activiteiten die wij hebben opgestart of gaan opstarten. De projectgroep mantelzorg Hapert is een nieuwe activiteit die in de opstart-fase is. Je wordt regelmatig van de vorderingen in het weekblad PC 55 op de hoogte gebracht. Ook heeft onlangs de eerste steenlegging van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) plaatsgevonden. Bijna 8 jaar na dato is de realisatie aanstaande. Daarmee wordt ons dorp, naar verwachting vanaf het voorjaar 2022 verrijkt met een prachtige nieuwe accommodatie die grote functionele en maatschappelijke mogelijkheden biedt voor het dorpsleven en de toekomstige leefbaarheid van Hapert, want door deze partners in één modern gebouw te vestigen ontstaat de mogelijkheid tot het gebruiken van elkaars kennis, samenwerking en ruimte.

Tijdens de eerste steenlegging is ook de nieuwe naam van het Seniorensteunpunt bekend gemaakt, namelijk:

Stichting Senioren Steunpunt “ D’Ouwe Pastorie”

Antoon Poppeliers, voorzitter