Zorg in ons steunpunt.

Openingstijden en spreekuren.
Diagnostisch centrum. Op maandag t/m vrijdag is er in ons steunpunt de Trombose- en Bloed afnamedienst Regio Eindhoven aanwezig van 08.30 uur - 10.00 uur. ( Diagnostiek voor u ).

ZuidZorg
Het consultatiebureau van ZuidZorg zit in de Kloostertuin. Hier kunt u terecht met al uw vragen over uw kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke dinsdagochtend is er van 9.00 uur tot 10.00 uur een inloopspreekuur waar u zonder afspraak even binnen kunt lopen. Daarnaast is er op donderdagochtend consultatiebureau en eens in de vier weken ook op maandagmiddag. Hier kunt u op afspraak terecht bij de arts of de verpleegkundige. In Hapert bestaat uw consultatiebureauteam uit assistente Lily Wouters, arts Elly van Mourik en verpleegkundige Monique Gevers. Uiteraard worden zij wel eens vervangen door een collega, maar over het algemeen zijn zij er voor u. Lily weegt en meet de kinderen en maakt eventuele vervolgafspraken met u. Monique en Elly kijken naar de groei en ontwikkeling van uw kind en bespreken de vragen die u heeft.

Ik word groter!
Het consultatiebureau werkt met het groeiboekje ‘Ik word groter!’ Dit is een handig naslagwerk met tips en informatie over bijvoorbeeld groei, vaccinaties, kinderziektes, eten en opvoeding. Aan dit groeiboekje is de website ikwordgroter.nl gekoppeld. Hier kunt u veel extra informatie terugvinden, maar ook zelf de groei en ontwikkeling van uw kind bijhouden. Natuurlijk kunt u ook op de website van ZuidZorg kijken voor meer informatie, bijvoorbeeld over onze dienstverlening.

Spreekuur WMO Loket.
Op maandag en donderdag van 10.30 - 12.00 uur. Iedereen kan hier terecht voor allerlei vragen op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zoals o.a huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, aanpassingen, enz. Hiervoor hoeven inwoners van Hapert dan niet meer naar het gemeentehuis in Bladel.

 

Spreekuur wijkzuster.
Op donderdag van 10.30 - 12.00 uur, zit er de wijkzuster Carol Iding van Zuidzorg. Bij haar kunt u terecht met alle vragen over zorgen, vrijwilligers, of om b.v. ergens uw bezorgdheid over te uiten.


Hieruit blijkt maar weer eens, dat de woorden van onze voorzitter nog steeds van toepassing zijn. "De cirkel is rond, de hele levenscyclus is in ons steunpunt aanwezig, van Zuigelingen tot Ouderen!"