Herziening pensioenstelsel: kabinet strooit zand in ogen

Woensdag 15 oktober jl. is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader van het kabinet PvdA-VVD behandeld. Dit voorstel bevat nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat pensioenfondsen nu en in de toekomst hun pensioenverplichtingen na kunnen komen. Dat zou jong en oud goed in de oren moeten klinken, ware het niet dat het kabinet PvdA-VVD er eigen cijfers en een eigen agenda op nahoudt. Een breed en groeiend maatschappelijk protest van pensioendeskundigen, vakbonden, seniorenbonden en zelfs van eigen PvdA-coryfeeën als oud-staatssecretaris Van der Ploeg en oud-minister Vermeend wordt volstrekt genegeerd. Dankzij de steun die het kabinet krijgt van gedoogpartners ChristenUnie, SGP en D66 dreigt er een historische blunder te worden begaan.

Er is de laatste maanden al veel te doen geweest over de pensioenplannen. In het kort gaat het er op dit moment om dat er nieuwe spelregels komen, die er voor moeten zorgen dat fondsen de pensioenen aan alle deelnemers kunnen blijven uitbetalen overeenkomstig de beloften die hierover gedaan zijn. Dat dit onderwerp belangrijk is, blijkt wel uit het gegeven dat sommige pensioenfondsen de laatste twee jaren de pensioenen van ouderen hebben moeten korten. De nieuwe spelregels die het kabinet voorstelt moeten er voor zorgen dat dit niet snel meer nodig is. Gelijktijdig stelt het kabinet echter zodanig hoge eisen dat de pensioenfondsen de komende vijftien jaar niet in staat zijn om de pensioenen met de loon- en prijsontwikkeling mee te laten groeien door te indexeren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor ouderen maar ook voor jongeren. Het niet-indexeren werkt namelijk ook bij hen door, waardoor zij al meteen op achterstand worden gezet.

Er wordt langzaam maar zeker een beeld gecreëerd waarin ouderen als zelfverrijkers worden neergezet en jongeren als slachtoffer. Het kabinet haalt er cijfers van onverdachte instituten zoals het CBS bij om het gelijk aan te tonen. Maar ook bepaalde media zetten met halve waarheden een eenzijdig beeld neer door te benadrukken dat ouderen gemiddeld genomen rijk zijn. Zo verscheen er in de Brabantse regionale dagbladen deze week een pensioenartikel met daarbij een cartoon van een oude merel en een kuiken die om een pier vechten. De oude merel trok aan het langste eind. In politiek en media wordt te pas en te onpas gesproken over een gebrek aan solidariteit tussen generaties, een schijnwerkelijkheid die een tegenstelling suggereert die in de echte werkelijkheid ondenkbaar is tussen (groot)ouders en (klein)kinderen.

Waar het hier echt om gaat is dat het kabinet onder het mom van werken aan pensioenzekerheid een onnodige en ongewenste herziening van een uniek pensioenstelsel doordrukt en wel met steun van gedoogpartners in de Tweede Kamer. Daarbij schuwt men er niet voor een gehele samenleving te misleiden: jongeren met het argument dat deze maatregelen nodig zijn om hun pensioenen in de toekomst veilig te stellen; ouderen met het argument dat de pensioenfondsen nu minder snel hoeven te korten. En als ouderen(bonden) dat argument niet voor zoete koek slikken, dan wordt teruggegrepen op het stigmatiserende verwijt dat ‘de ouderen’ onvoldoende rekening houden met toekomstige generaties.

We moeten als organisaties van ouderen en van jongeren elkaar meer opzoeken in de strijd tegen dit onzalig wetsvoorstel. Dit is oktober vorig jaar gelukt in een gezamenlijke verklaring van werknemers- en werkgeversorganisaties, pensioenfederaties, jongeren- en ouderenbonden. Deze eendracht moeten we vasthouden en ons vooral niet door dit kabinet en zijn gedoogpartners verder laten bedotten. Als een samenleving zich niet meer vertegenwoordigd voelt door partijen in het parlement, is er een zeer democratische manier om dat te laten merken. De eerstvolgende gelegenheid daartoe doet zich voor bij de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015.

KBO-Brabant telt ruim 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd 65 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Nadzja van der Knaap of Marieke Hageman, communicatiemedewerkers van KBO-Brabant. Telefoon 073 – 644 40 66 of per e-mail: nvanderknaap@kbo-brabant.nl en mhageman@kbo-brabant.nl.Cursus Reanimeren - Defibrilleren in steunpunt De Kloostertuin te Hapert door Els Huijbregts.

Onder grote belangstelling (25 deelnemers) waaronder alle beheerders, gedeelte van de gastvrouwen, Buurtzorg en buurtgenoten, werd aan de cursus deelgenomen.

Om 19.00 uur heette de beheerder Jan Tijssen van het steunpunt De Kloostertuin iedereen welkom. Daarna nam de docente van de avond, mw. Els Huijbregts het woord. Ze begon met het theoretische gedeelte over: stabiele zijligging, basale reanimatie, defibrilleren. Dit werd ondersteund met medewerking van enkele “slachtoffers”. Voor deze cursus gebruikte ze speciale poppen (3) waarmee alles goed kon worden uitgelegd. Ook werd er uitleg gegeven over het reanimeren met behulp van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Nadat de nodige vragen beantwoord waren, was het de beurt aan de cursisten om zelf aan de slag te gaan met slachtoffer en AED. Na enige aarzeling was iedereen zelf de geleerde theorie in de praktijk aan het brengen van de hartmassage en het gebruik van de AED. Tot slot van de cursusavond werden er onder het genot van een drankje nog de nodige vragen door Els beantwoord.

Aan alle aanwezigen werd het certificaat uitgereikt en met een groot applaus voor Els werd de avond afgesloten.