Openingstijden en spreekuren:

Diagnostisch centrum
;
Op maandag t/m vrijdag is er in ons steunpunt de  trombose- en bloedafnamedienst regio Eindhoven aanwezig van 08.30 - 10.00 uur

Spreekuur WMO loket:
Op maandag en donderdag van 10.30 - 11.30 uur kan iedereen hier terecht voor allerlei vragen op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zoals o.a. huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, aanpassingen, enz. Hiervoor hoeven inwoners van Hapert dan niet meer naar het gemeentehuis Bladel.

Spreekuur wijkzuster:
Op maandag van 10.30 - 11.30 uur kunt u tercht bij Esther van der Meijden en op donderdag van 10.30 - 11.30 uur kunt u terecht bij wijkzuster Carol Iding en bij hun kunt u terecht met alle vragen over zorgen, vrijwilligers of om b.v. ergens uw bezorgdheid over te uiten.