De vervoersdienst Hapert is op dit moment onderbemand en we zijn op zoek naar mensen die bij tijd en wijlen iets willen betekenen voor de medemens. Bijvoorbeeld als men over een auto beschikt, oudere mensen vervoeren van huis naar de kapper, dagverzorging, naar een kennis, of een ritje naar het ziekenhuis. Als dit iets voor u is, neem dan voor nadere informatie contact op met A. Poppeliers,telefoon: 38 12 44

De tarieven van de vervoersdienst zijn als volgt:
Binnen het dorp gelden de volgende tarieven:
In verband met de brandstofprijs en omdat men tweemaal vervoerd moet worden, zal de prijs in het dorp Hapert in het vervolg voor halen en brengen naar b.v.de dagopvang 2 x €. 1,75 = €. 3,50 bedragen. 1x halen of brengen blijft €. 2,50.

Buiten het dorp gelden de volgende tarieven: Brengen en wachten ( bv. in ziekenhuis ) kost €.0.35 per kilometer. Brengen en later op de dag de persoon ophalen kost 2 x de gereden kilometers. De chauffeur tijdens het wachten een kopje koffie aanbieden wordt op prijs gesteld en zeer gewaardeerd. Bijvoorbeeld: 2 x 20 kilometers= 40 x €. 0,35 = €. 14,00

Hopelijk hebben wij u hiermee de nodige duidelijkheid verschaft.
Antoon Poppeliers, voorzitter