Onderstaand een overzicht van de activiteiten welke in De Kloosteruin worden georganiseerd:

 • Ontmoeting alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten vanaf 50 jaar
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Kaarten
 • Buurten
 • Jeu de boules
 • Computercursus
 • Inloopspreekuur computer gerelateerde vragen
 • Rikconcours
 • Kienen
 • Gebedsviering
 • Bloedprikken Diagnostisch Centrum
 • Wekdienst bewoners
 • Uitzendbureau respijtzorg
 • Preventie Eenzaamheid (geef mij 'n hand)
 • Spreekuur wijkzuster Carol Iding
 • Klussendienst
 • Vervoersdienst
 • Dagopvang " Kwetternest "
 • Dagopvang " d'r tussenuit "
 • Ontmoetingsavonden