Het wordt door het bestuur bijzonder gewaardeerd, dat jullie hier met zovelen aanwezig zijn. De vrijwilligers die we missen zijn ziek of kunnen uit voorzorg voor corona niet komen. Daar wordt op een andere wijze aandacht aan geschonken.

Jullie vervullen belangrijke taken voor de doelgroep ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Deze taken kunnen wij zonder jullie onmogelijk uitvoeren. Wij hebben voor een bepaalde richting gekozen, daarin werken we met een leeftijds-gebonden visie en zien leef-tijd in zijn ware betekenis, namelijk de tijd die wij leven. En daarin is iedereen in essentie gelijk. Wij hebben immers allemaal liefde, aandacht, zorg, geluk en plezier nodig in ons leven. Of je nou oud, een jongere oudere, gezond of ziek bent. Aan die visie houden wij ons en doen ons uiterste best voor om die te realiseren.

Belangen behartiging voor zorg en welzijn zijn belangrijke speerpunten en jullie zijn daarin de creatieve personen en belangrijke aanspreekpunten. Jullie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het ouderen- en vrijwilligerswerk in ons mooie dorp Hapert. Jaarlijks zullen er veranderen optreden en nieuwe plannen worden gesmeed waar we aan mee zullen werken of ze realiseren. Als waardering voor jullie inzet, motivatie , vriendelijkheid en waardevolle inbreng voor de Kloostertuin bieden wij jullie dit diner aan.

Wees er van verzekerd dat wij met jullie inbreng ons voordeel zullen blijven doen. En dat we er heel blij mee zijn. De gemeente Bladel en andere instanties hartelijk dank voor de fijne samenwerking en medewerking die wij steeds van u mogen ondervinden. Nog een fijne avond toegewenst!

Antoon Poppeliers, voorzitter.