Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers of beroepskrachten, die hulpvragers, die een beroep op een WMO voorziening, op Jeugdhulp of een GGZ ondersteuning doen, bijstaan bij het te voeren “Onderzoek “ door de Gemeente. Dit zogenaamde onderzoek heette vroeger “Keukentafelgesprek”.

In de wet WMO, Jeugdhulp of Geestelijke Gezondheidszorg is voorzien dat Gemeenten verplicht deze cliëntondersteuning dienen aan te bieden aan de hulpvragers die de Gemeente hiervoor benaderen.

De cliënten die een beroep doen op bovengenoemde hulpvraag gebieden zijn vrij in hun keuze van ondersteuner. Het ligt voor de hand dat voor onze ouderen dit de gecertificeerde ouderen cliëntondersteuners zijn. Hiervan hebben we er twee in Hapert, Henk Fleerakkers en Jeroen Steger. Specialist op WLZ (Wet Landurige Zorg) gebied is Peter Bunnik.

De taak van de cliëntondersteuner is om toe te zien dat de hulpvrager correct wordt behandeld en dat zijn aanvraag voor hulp goed wordt verwoord(beschreven) in de verslaggeving. De ondersteuner kan bij geconstateerde tekortkomingen in de rapportage beroep aantekenen en om revisie verzoeken in het uiterste geval. Dit zal in Bladel naar alle waarschijnlijkheid nooit voor hoeven te komen.

De ouderenbond Cliëntondersteuner is een vrijwilliger wiens uren niet betaald worden, zijn/haar kosten(meestal kleinere bedragen zoals reiskosten, telefoonkosten en PC/Printkosten) dienen in principe door de Gemeente te worden vergoed. De hulpvrager draait hier niet voor op. Met de Gemeente zijn hierover afspraken gemaakt.
De ouderenbond Cliëntondersteuner wordt door het KBO-Brabant opgeleid. De cursus vindt plaats bij KBO-Brabant in ’s-Hertogenbosch en wordt verzorgd door de opleider Mariënhage en een Tilburgs advocatencollectief . De opleiding is voor de ondersteuner gratis, de reiskosten worden vergoed door de afdeling die de ondersteuner heeft aangemeld voor opleiding.

Omdat het een KBO-Brabant opleiding betreft werken de ouderenbond cliëntondersteuners in principe voor alle ouderen, al of niet lid zijnde van een ouderenbond. De doelgroep is in zijn algemeenheid de groep van AOW gerechtigden.

Aarzel niet om een beroep op uw KBO-Cliënt ondersteuner te doen. Wij zijn er voor U!

Met vriendelijke groet, Jeroen Steger Stichting Steunpunt De Kloostertuin Hapert.