Antoon Poppeliers Frits Oomen Jeroen Steger
Antoon Poppeliers / Voorzitter Frits Oomen / Vice voorzitter en 
huisvesting
Jeroen Steger / Secretaris
     
Henk Fleerakkers Jan Hendriks Bestuur Kloostertuin Hapert
Henk Fleerakkers / Penningmeester Jan Hendriks / toekomstig Penningm. Bestuur