Februari 1997 "Hapert krijgt steunpunt in nieuw dorpscentrum" schreef het Eindhovens dagblad en zal de naam krijgen "DE KLOOSTERTUIN". Het stichtingsbestuur van toen was zeer in haar nopjes met de bouw op deze bijzondere locatie, waar vroeger de tuin van het klooster van de zusters van hte H. hart lag. Vandaar de naam De Kloostertuin.

Door Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen uit Hooge Mierde werden de woningen in de De Kloostertuin gebouwd in opdracht van Woningstichting De Zaligheden en de centrale ruimten in opdracht van (destijds) de gemeente Hoogeloon c.a. Het beheer, de exploitatie en de inrichting was voor rekening van het stichtingsbestuur (voor ons dus).

Op 24 februari 1997 vond de offiële handeling plaats bij de bouw van ons steunpunt. Door burgemeester S.P. Grem , de heren A. Poppeliers en P. Tijssen van onze stichting en de heer H. Goossens van Woningstichting De Zaligheden werd een creatief samengestelde hei-installatie in werking geteld en daarmee was de bouw van het steunpunt begonnen.

Nog geen jaar later en wel op 10 december 1997 vond de eerste oplevering van het steunpunt plaats., zodat met de inrichting kon worden begonnen. De financiering hiervoor kon worden verwezenlijkt, doordat diverse sponsors (zie hier) ons financieel steunden.

Op 12december 1997 werd door burgmeester S.P. Grem de naam "DE KLOOSTERTUIN" onthult en de plaquette ingemetseld met als opschrift "HIER BLIJFT MEN LANGER JONG".  En op 5 januari 1998 konden de Hapertse ouderen gebruik maken van de faciliteiten in het steunpunt.

De officiële opening vond plaats op 14 februari 1998, waarna een opendag werd gehouden op 15 februari daarna.
Na een woord van welkom aan de genodigden door onze ceremoniemeester Emmy de Wispelaere gaf zij het woord aan onze voorzitter en daarna aan de overige sprekers.2

Het openingswoord van onze voorzitter, de heer A. Poppeliers:
Hebt u dat nou ook? Dat heerlijke gevoel als je dankbare mensen tegenkomt, over hun gezin, familie, werk, maar ook over onze mooie gemeente, ons dorp, de markt en ook en vooral ons mooie steupunt met de geïndiceerde woningen? Ja, dan ben ik blij en trots dat wij als beheerstiching daaraan hebben mogen meewerken. Wij hopen dat met de bouw van on steunpunt De Kloostertuin een husi van vriendschap is gebouwd, waar elke oudere zichtzelf kan zijn en recht vooruit kan kijken zonder zich aan iets te hoeven storen.

Om onze dankbaarheid te uiten zou ik iedereen persoonlijk moeten noemen en bedanken, maar om niemand te vergeten durf ik bijna geen namen te noemen. Uitzonderingen bevestigen echter zoals altijd de regel.

 Daarom bedank ik speciaal burgemeester Grem voor zijn geweldige inzet om het steunpunt gerealiseerd te krijgen en wethouden Lavrijsen en de heren Oomen en v.d. Ven voor het vele werk aan dit steunpunt besteeed. Foto AntoonDE Woningstichting DE Zaligheden, en architect en aannemer v. Gisbergen. Ook een speciaal woord van dank aan mijn medebestuurders, de beheerdersgroep en de gastvrouwen voor hun pro deo uren voor het steunpunt. Verder iedereen bedankt die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie steunpunt.


Ook een speciaal welkomswoord richt ik tot de nieuwe bewoners van het appartementencomplex. Ik hoop dat zij hier graag zullen wonen en vaak gebruik zullen maken van het steunpunt.Bij onze dankbaarheid past ook deze opening, waarna er een open huis zal zijn voor iedereen.

Ik wil Burgemeester Grem vragen dit steunpunt offiëel te openen ..... en zo geschiedde!
Na dit openingswoord door onze voorzitter kwamen nog diverse sprekers aan het woord o.a.:

  • Burgemeester Grem
  • Lid gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Drs. Van Nistelrooij
  • Voorzitter van Woningstichting De Zaligheden, de heer Gooskens
  • Architect Adriaanse van KdV architectuur b.v. Eindhoven
  • de Heer van Gisbergen van Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen uit Hooge Mierde
  • de Heer Verspaandonk van Thuiszorg Kempenstreek

De heer P. van Gisbergen bood symbolisch een vlaggenmast in taart aan, waarna buiten aan de echte vlaggenmast de vlag werd gehesen door burgemeerster Grem samen met Drs. Van Nistelrooy.
burg grem
Een door de leerlingen van basisschool het palet gemaakt schilderij werd aangeboden door de heren Smeters en v.d. Heyden. Ook werd het kunstwerk (bronzen beeld genaamd "Mantelzorg") van de heer W. v.d. velden onthuld. Pastoor Kersemakers zorgde, met behulp van Jan Tijssen, voor de inzegening van ons steunpunt en de woningen.

Na het nuttigen van een hapje en een dranke en het bezchtingen van het gebouw werd deze sfeervolle opening afgesloten. En aan het einde van de dag werd er nog een serenade gebracht door Harmonie Kunst Adelt.

De dag erna konden alle inwonders van hapert een kijkje komen nemen, waar gretig gebruik van werd gemaakt.