Onderstaand de sponsoren die realistatie mogelijk hebben gemaakt van De kloostertuin Hapert:

Juliana Welzijn Fonds / Bunnik
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe / Amsterdam
Stichting Anton jurgen Fonds 1969 / Middelbeers
Stichting Neyenbiurgfonds / 's-Gravenhage
Fonds zomerpostzegels / Bunnik
Welzijnfonds / Hoogeloon
Gemeente Bladel
Stichting Katholieke Noden / Hilversum
Rabobank De kempen
Van der Leegte Beheer b.v. / Hapert
Saris Aanhangers b.v. / Hapert
Brabants Aannemingsbedrijf b.v. / Hoogeloon
Boerenbond Hapert
Mibra Office b.v. / Hapert

 

 

Een diensten- en ontmoetingscentrum voor alle senioren van Hapert. Volgens de notitie bij realiseering van het steunpunt in Hapert (gemeente Hoogeloon 1996 - 1997) heeft het steunpunt de volgende doelstelling waarvoor de beheersstichting is opgericht.

Doel steunpunt:
Door wonen, zorg en sociale ontmoetingen voor ouderen in een gebouw bij elkaar te brengen willen we hulpbehoevende ouderen de mogelijkheden geven om langer zelfstandig te blijven wonen. We willen ouderen in het steunpunt een alternatief informeel netwerk bieden waarbij ook de hulp van familie, buren, vrienden en vrijwillgers zo lang mogelijk gehandhaafd wordt.

Aanvullend en alleen indien nodig moet dan in het streunpunt de zorg geboden worden die ouderen nodig hebben. Ook door de centrumfunctie voor de doelgroepen kun je het steunpunt een belangrijke positieve impuls geven. Om te zorgen dat de bij het steunpunt wonende en zorgbehoevende ouderen actief betrokken blijven bij de gebeurtenissen in het dorp, is het van belang, dat het steunpunt ook bestemd is voor alle ouderen van Hapert. Zij kunnen er terecht voor contact met anderen. Sociale contacten zijn onmisbaar. Zij maken het bestaan levenswaard. Het bevorderen van de contacten beschouwen welzijnorganisaties als een kerntaak. Vriendschap- en actieviteiten bemiddeling (vrijwilligers) zetten ouderen op het spoor van nieuwe sociale contacten. Een goede nevendoelstelling is bijdragen aan materiaële welvaart.

In het grote en kleine economisch verkeer draait het om:

 • kennis en contacten
 • weten waar een goedkope klussendienst te vinden is
 • getipt worden over goedkope aanbiedingen
 • mensen tegenkomen die samen iets willen ondernemen (klussenruimte)
 • jouw verhaal kunnen vertellen aan vrijwilligers die kunnen en willen luisteren (b.v. over het niet zien van kinderen of kleinkinderen).
 • en natuurlijk ook gewoon genieten van gezelligheid en ontspanning (biljarten, kaarten, enz.)

 Met het ouder worden verandert vaak ook de financiële positie. De achterliggende jaren hebben nogal wat mensen vroegtijdig het arbeidsproces verlaten; van harte, desgevraagd of morrend. Maar ondertussen kampen velen met tegenvallende inkomsten. Ook krijgen ze te maken met kosten voor een zinvolle besteding van hun dagen en voor het in stand houden van hun gezondheid. Voor deze mensen is de ontmoeting in het steunpunt een oplossing. 

Passage uit de startnotitie van het steunpunt in hapert vastgesteld door de stuurgroep bij realisatie van steunpunt i.o. in 1996.

Sociale ontmoeting:
Om te garanderen dat het steunpunt een open karakter krijgt en geen zorgeilandje in Hapert wordt, is het van belang dat alle ouderen regelmatig hun weg vinden naar het steunpunt. Ontmoeting en sociaal culturele activiteiten als biljarten, zingen, kaarten, koersbal en handwerken zijn dan eveneens van enorm belang. Alle ouderen gaan van het steunpunt gebruik maken. Dat dit vanaf het begin het doel is geweest moge blijken uit het feit dat in de bouwcommissie vanaf het begin is besproken om onder de ontmoetingsruimte een kelder te maken zodat de biljarts naar beneden konden om de ruimte ten volle te benutten voor sociale ontmoeting.

Alle fondsen die positief over onze aanvragen reageerden, hadden als voorwaarde, dat het geld besteed moest worden voor de sociale ontmoetingsruimten. In totaal hebben we hiervoor fl. 189.860,- ontvangen. Fondsen hebben het recht terug te komen op de toekenning, als het geld niet jusit besteed is.

Alle zorgcentra, die in Brabant zijn of ontwikkeldworden, hanteren bijna hetzelfde model als De Klooster in Hapert. Wonen, zorg en welzijn bij elkaar  in hetzelfde gebouw. Als de ontmoetingsfunctie van het steunpunt losgekoppeld wordt van wonen en zorg, haal je de ziel uit het steunpunt en het zorgcentrum en zaag je aan de wortels van het betaan van "Stichting Steunpunt De Kloostertuin".

Stichting Steunpunt De Kloostertuin
A Poppeliers
Voorzitter.

Onderstaand een overzicht van de activiteiten welke in De Kloosteruin worden georganiseerd:

 • Ontmoeting alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten vanaf 50 jaar
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Kaarten
 • Buurten
 • Jeu de boules
 • Computercursus
 • Inloopspreekuur computer gerelateerde vragen
 • Rikconcours
 • Kienen
 • Gebedsviering
 • Bloedprikken Diagnostisch Centrum
 • Wekdienst bewoners
 • Uitzendbureau respijtzorg
 • Preventie Eenzaamheid (geef mij 'n hand)
 • Spreekuur wijkzuster Carol Iding
 • Klussendienst
 • Vervoersdienst
 • Dagopvang " Kwetternest "
 • Dagopvang " d'r tussenuit "
 • Ontmoetingsavonden