Gedeeltelijk omdat het hoort, omdat je tussen Sinterklaas en het nieuwe jaar aandacht ‘moet’ schenken aan dingen die misschien niet zo rustig liggen. Om te beginnen moet je de hele wereld van familie en kennissen doornemen en van een kaart voorzien. En de post die je bij die gelegenheid krijgt, bezorgt je, behalve plezier om te weten dat die en die jou in zijn kerstbestand gehouden heeft, de plicht om te reageren en de vrees om iemand te vergeten.

Is er dan geen mogelijkheid om de kersttijd rustig en blij door te brengen? Misschien niet, althans niet zonder meer en vooral niet zonder een paar sterke punten vastgesteld te hebben, waar we houvast aan kunnen hebben. Dat ligt verder, dieper, wij kunnen niet eens in ons eentje ernaar grijpen.
Misschien is dat juist de kerstboodschap: Dat wij állen kwetsbaar zijn, dat wij állen steun nodig hebben om door te leven, om elkaar te verstaan, om het elkaar mogelijk te maken…verder te gaan.
Het kerstgebeuren is een gebeuren dat nooit versleten is, of zijn schoonheid verliest.
Zorgen we zelf voor de kerstsfeer in huis?
Een dennenboom vol lichtjes, het kerstkindje in zijn eenvoud in de kribbe? Al deze details zoals feest en sfeer zijn kleine middelen op weg naar saamhorigheid. Tracht naar echte waarden te leven, als blije mensen, met wie het aangenaam is te vertoeven.

Voor alles wens ik u het behoud en de groei van oprechte wederzijdse vriendschap en liefde voor elkaar toe. Als je zo Kerstmis gaat vieren dan ben je op weg naar de VREDE.
Daarover gaat het toch?! Dat is de bedoeling.

Hierbij wens ik u en allen die uw dierbaar zijn een zalig Kerstfeest en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar toe, namens het bestuur van Stichting Steunpunt De Kloostertuin Hapert. Wij hopen dat 2021 aan u allen mag brengen, wat u er zelf van verwacht, zowel in het privé leven als bij een bezoek aan de Kloostertuin Hapert.

 

Antoon Poppeliers, voorzitter.