De Kloostertuin en d’n Overkant zullen volgens de richtlijnen van het RIVM weer opengaan op maandag 15 juni a.s.

De volgende richtlijnen gelden:
1. In elke ruimte mogen 30 personen aanwezig zijn.
2. Koffiedrinkers en biljarters zijn welkom.
3. Biljarters moeten vooraf bellen als ze willen komen biljarten i.v.m intekenlijst.
4. Groepsbijeenkomsten kunnen nog niet plaatsvinden.
5. Wanneer je koorts hebt , of benauwd, ernstige moeheid of verkouden bent of andere symptomen van coronavirus hebt mag je niet komen.
6. Indien in de Kloostertuin blijkt dat er toch symptomen van het coronavirus aanwezig zijn, wordt je naar huis gestuurd.
7. Iedereen moet zich aan de anderhalve meter regeling houden.
8. Bij binnenkomst moet men de handen ontsmetten.
9. Bij gebruik van de WC de handen wassen.
10. Wij zijn blij je weer te mogen ontmoeten in de Kloostertuin.

Bestuur van Stg. Steunpunt De Kloostertuin.