Dat Kerstmis nadert is duidelijk overal zichtbaar als je door de winkelstraten loopt. Het is alsof men met die lichtjes en sfeermuziek Kerstmis steeds meer naar voren wil halen om het verlangen naar licht, warmte en gezelligheid. Het warme gevoel om aan anderen hulp te geven is juist in deze bijzondere tijd van het jaar iets wat we met elkaar kunnen en willen delen.

Ik ben jullie ( alle vrijwilligers van Steunpunt de Kloostertuin ) heel dankbaar voor de manier waarop u als vrijwilliger de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken hebt geholpen. Dit is een goed moment om terug te kijken op alles wat is bereikt in het afgelopen jaar en hoopvol vooruit te kijken naar 2020. De uitdaging voor ons allen is om elke dag Kerstmis te laten zijn, door zo onze samenleving menselijker te maken.

Wij hebben voor een bepaalde richting gekozen, daarin werken we met een leeftijds-gebonden visie en zien leef-tijd in zijn ware betekenis, namelijk de tijd die wij leven. En daarin is iedereen in essentie gelijk. Wij hebben immers allemaal liefde, aandacht, zorg, geluk en plezier nodig in ons leven. Of je nou oud, een jongere oudere, gezond of ziek bent. Aan die visie houden wij ons en doen ons uiterste best voor om die te realiseren. Belangen behartiging voor wonen, zorg en welzijn zijn belangrijke speerpunten en jullie zijn daarin de creatieve personen en belangrijke aanspreekpunten. Jullie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het ouderen- en vrijwilligerswerk in ons mooie dorp Hapert. In 2019 hebben we weer diverse projecten gerealiseerd, of zijn er nog mee bezig, dat is mogelijk door de flexibele inzet van alle vrijwilligers. Jaarlijks zullen er veranderingen optreden en nieuwe plannen worden gesmeed waar we aan mee zullen werken of ze realiseren.
Wees er van verzekerd dat wij met jullie inbreng ons voordeel zullen blijven doen. En dat we er heel blij mee zijn.

Ik sluit af met de wens dat Steunpunt de Kloostertuin als organisatie van, voor en door ouderen het nieuwe jaar 2020 sterk en met veel vertrouwen tegemoet kan treden. Met de inzet van ons allen en met een grote mate van vertrouwen en respect voor elkaar moet dat zeker lukken.
Het bestuur hoopt dat het jaar 2020 allen datgene mag brengen, wat jullie er zelf van verwachten, zowel in jullie privé leven als bij de Kloostertuin.
Namens het bestuur, wens ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn een Zalig Kerstfeest en voorspoedig en gezond 2020 toe!

Antoon Poppeliers, voorzitter.