Op dinsdag 9 oktober a.s.is er weer een gezellige rikavond in het steunpunt “De Kloostertuin“ te Hapert. Om stipt 19.00 uur beginnen we te rikken en om ongeveer 22.00 uur is de rikavond ten einde, daarna wordt het steunpunt gesloten.

Leden van de KBO, maar ook niet - leden, die 50 jaar of ouder zijn, mogen aan deze avonden deelnemen. Er zijn per avond mooie prijzen te winnen.
De kosten bedragen €. 2,00 per avond per persoon. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden bij Alda van Hout , Lange Schoor 1 te Hapert, tel.no: 38 43 63.
Wij mogen ook geen deelnemers toelaten die niet tot de ouderen, gehandicapten of chronisch zieken doelgroep behoren.

De organisatie van deze avonden is in handen van Jan en Alda van Hout.

 

Bestuur van de KBO.