De vervoersdienst Hapert is op dit moment onderbemand en we zijn op zoek naar mensen die bij tijd en wijlen iets willen betekenen voor de medemens. Bijvoorbeeld als men over een auto beschikt, oudere mensen vervoeren van huis naar de kapper, dagverzorging, naar een kennis, of een ritje naar het ziekenhuis. Als dit iets voor u is, neem dan voor nadere informatie contact op met M. Louwers, telefoon: 38 50 39 of A. Poppeliers,telefoon: 38 12 44

De tarieven van de vervoersdienst zijn als volgt:
Binnen het dorp gelden de volgende tarieven:
In verband met de brandstofprijs en omdat men tweemaal vervoerd moet worden, zal de prijs in het dorp Hapert in het vervolg voor halen en brengen naar b.v.de dagopvang 2 x €. 1,75 = €. 3,50 bedragen. 1x halen of brengen blijft €. 2,50.

Buiten het dorp gelden de volgende tarieven: Brengen en wachten ( bv. in ziekenhuis ) kost €.0.35 per kilometer. Brengen en later op de dag de persoon ophalen kost 2 x de gereden kilometers. De chauffeur tijdens het wachten een kopje koffie aanbieden wordt op prijs gesteld en zeer gewaardeerd. Bijvoorbeeld: 2 x 20 kilometers= 40 x €. 0,35 = €. 14,00

Hopelijk hebben wij u hiermee de nodige duidelijkheid verschaft.
Antoon Poppeliers, voorzitter

Gemeenschapshuis Den Tref vormt het hart van de gemeenschap Hapert. Hier vindt het overgrote deel van de lokale sociaal-culturele, maatschappelijke ontmoetingen en activiteiten plaats. Den Tref biedt onderdak aan het verenigingsleven, instellingen en organisaties. Voor het gemeenschapshuis zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime beheerder die goed is in verbinden en organiseren.

Download HIER de complete advertentie.

Beste vrijwilligers en alle bezoekers van de Kloostertuin.

Allereerst staan wij stil bij degenen die in 2019 ontvallen zijn en regelmatig ons steunpunt bezochten. Laat ons de herinneringen aan hen blijven bewaren.

In De Kloostertuin zijn bijna alle zorg en dienstenfuncties aanwezig: denk
o.a. aan bloedprikpost, zorgcoördinatie, klussendienst, dagopvang, ontmoeting, respijtzorg, het mantelzorg-project en voor twee zorgpartners de WMO loketfunctie.