De Kloostertuin en d’n Overkant zullen volgens de richtlijnen van het RIVM weer opengaan op maandag 15 juni a.s.

De volgende richtlijnen gelden:
1. In elke ruimte mogen 30 personen aanwezig zijn.
2. Koffiedrinkers en biljarters zijn welkom.
3. Biljarters moeten vooraf bellen als ze willen komen biljarten i.v.m intekenlijst.
4. Groepsbijeenkomsten kunnen nog niet plaatsvinden.
5. Wanneer je koorts hebt , of benauwd, ernstige moeheid of verkouden bent of andere symptomen van coronavirus hebt mag je niet komen.
6. Indien in de Kloostertuin blijkt dat er toch symptomen van het coronavirus aanwezig zijn, wordt je naar huis gestuurd.
7. Iedereen moet zich aan de anderhalve meter regeling houden.
8. Bij binnenkomst moet men de handen ontsmetten.
9. Bij gebruik van de WC de handen wassen.
10. Wij zijn blij je weer te mogen ontmoeten in de Kloostertuin.

Bestuur van Stg. Steunpunt De Kloostertuin.

De vervoersdienst Hapert is op dit moment onderbemand en we zijn op zoek naar mensen die bij tijd en wijlen iets willen betekenen voor de medemens. Bijvoorbeeld als men over een auto beschikt, oudere mensen vervoeren van huis naar de kapper, dagverzorging, naar een kennis, of een ritje naar het ziekenhuis. Als dit iets voor u is, neem dan voor nadere informatie contact op met A. Poppeliers,telefoon: 38 12 44

De tarieven van de vervoersdienst zijn als volgt:
Binnen het dorp gelden de volgende tarieven:
In verband met de brandstofprijs en omdat men tweemaal vervoerd moet worden, zal de prijs in het dorp Hapert in het vervolg voor halen en brengen naar b.v.de dagopvang 2 x €. 1,75 = €. 3,50 bedragen. 1x halen of brengen blijft €. 2,50.

Buiten het dorp gelden de volgende tarieven: Brengen en wachten ( bv. in ziekenhuis ) kost €.0.35 per kilometer. Brengen en later op de dag de persoon ophalen kost 2 x de gereden kilometers. De chauffeur tijdens het wachten een kopje koffie aanbieden wordt op prijs gesteld en zeer gewaardeerd. Bijvoorbeeld: 2 x 20 kilometers= 40 x €. 0,35 = €. 14,00

Hopelijk hebben wij u hiermee de nodige duidelijkheid verschaft.
Antoon Poppeliers, voorzitter

EEN GEZONDE SPANNING EN GEZELLIGE DRUKTE WAS AANWEZIG BIJ DE FINALES VAN HET KLOOSTERTUIN BILJARTTOERNOOI VAN HAPERT.
FRANS BLANKERS WERD KAMPIOEN DRIEBANDEN EN BERT SWAANEN KAMPIOEN LIBRE.

Onder grote belangstelling vond de afsluiting plaats van het Kloostertuin biljarttoernooi. De eerste halve finales driebanden werd gespeeld door Frans Blankers en Will Vissers. Deze partij werd gewonnen door Frans Blankers. In de tweede halve finale speelde Ad Spooren tegen Joop v.d. Moosdijk Deze halve finale werd gewonnen door Ad Spooren.
Ook de halve finales libre waren bijzonder spannend. De eerste halve finale werd gespeeld door Ad Spooren en Bert Swaanen. Deze partij werd gewonnen door
Bert Swaanen. In de tweede halve finale moest Theo Spooren het opnemen tegen Piet Louwers. De winnaar was hier Theo Spooren.