De Kloostertuin en d’n Overkant zullen volgens de richtlijnen van het RIVM weer opengaan op maandag 15 juni a.s.

De volgende richtlijnen gelden:
1. In elke ruimte mogen 30 personen aanwezig zijn.
2. Koffiedrinkers en biljarters zijn welkom.
3. Biljarters moeten vooraf bellen als ze willen komen biljarten i.v.m intekenlijst.
4. Groepsbijeenkomsten kunnen nog niet plaatsvinden.
5. Wanneer je koorts hebt , of benauwd, ernstige moeheid of verkouden bent of andere symptomen van coronavirus hebt mag je niet komen.
6. Indien in de Kloostertuin blijkt dat er toch symptomen van het coronavirus aanwezig zijn, wordt je naar huis gestuurd.
7. Iedereen moet zich aan de anderhalve meter regeling houden.
8. Bij binnenkomst moet men de handen ontsmetten.
9. Bij gebruik van de WC de handen wassen.
10. Wij zijn blij je weer te mogen ontmoeten in de Kloostertuin.

Bestuur van Stg. Steunpunt De Kloostertuin.

Wegens het coronavirus en de richtlijnen die vanuit de regering en het RIVM zijn voortgekomen, is besloten de deuren van De Kloostertuin en d’n Overkant per 13 maart te sluiten tot 1 april. Alle activiteiten van de Kloostertuin en de KBO die in deze periode zouden plaatsvinden, zijn afgezegd.

Wij kiezen voor algehele sluiting omdat wij als Steunpunt De Kloostertuin ons verantwoordelijk voelen voor de zorg en het welzijn van alle bezoekers van de Kloostertuin.

Voor het bloedprikken hebben wij een uitzondering gemaakt en dat is van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 10.00 uur.

Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor deze, door ons genomen maatregel, om daarmee onze bijdrage te leveren tot het indammen van het virus.
Steunpunt De Kloostertuin houdt de landelijke en gemeentelijke berichtgeving in de gaten. Wij zullen u verder informeren, indien er nieuwe informatie komt.

De vervoersdienst Hapert is op dit moment onderbemand en we zijn op zoek naar mensen die bij tijd en wijlen iets willen betekenen voor de medemens. Bijvoorbeeld als men over een auto beschikt, oudere mensen vervoeren van huis naar de kapper, dagverzorging, naar een kennis, of een ritje naar het ziekenhuis. Als dit iets voor u is, neem dan voor nadere informatie contact op met M. Louwers, telefoon: 38 50 39 of A. Poppeliers,telefoon: 38 12 44

De tarieven van de vervoersdienst zijn als volgt:
Binnen het dorp gelden de volgende tarieven:
In verband met de brandstofprijs en omdat men tweemaal vervoerd moet worden, zal de prijs in het dorp Hapert in het vervolg voor halen en brengen naar b.v.de dagopvang 2 x €. 1,75 = €. 3,50 bedragen. 1x halen of brengen blijft €. 2,50.

Buiten het dorp gelden de volgende tarieven: Brengen en wachten ( bv. in ziekenhuis ) kost €.0.35 per kilometer. Brengen en later op de dag de persoon ophalen kost 2 x de gereden kilometers. De chauffeur tijdens het wachten een kopje koffie aanbieden wordt op prijs gesteld en zeer gewaardeerd. Bijvoorbeeld: 2 x 20 kilometers= 40 x €. 0,35 = €. 14,00

Hopelijk hebben wij u hiermee de nodige duidelijkheid verschaft.
Antoon Poppeliers, voorzitter