Het bestuur van Steunpunt De Kloostertuin

Antoon Poppeliers, geb: 11-07-1936
Voorzitter: Stg. Steunpunt De Kloostertuin Hapert.
Voorzitter: KBO, afdeling Hapert.
Voorzitter: GBOH (Georganiseerd Burgeroverleg Hapert)
Voorzitter: Cluster Senioren Bladel
Voorzitter: Stg. Mobiliteit de Kempen
Penningmeester:
Stg. Vrienden van Muziekvereniging Kunst Adelt
Kempisch Senioren Orkest
Ouderenadviseur KBO
Locatie ambassadeur Seniorweb PC Doe Mee
Militaire dienst: Sergeant Foerier
Voorheen:
- Keurmeester van Vee en Vlees
- Keurslagerij Poppeliers Hapert

 

Piet Tijssen, geb: 13-08-1932
Vicevoorzitter: Stg. Steunpunt De Kloostertuin Hapert
Penningmeester: KBO afdeling Hapert
Dirigent van het Parochieel Zangkoor voor dames en heren te Hapert
Voorheen:
- Directeur Rabobank Hapert.
- Commissaris Rabo Onroerend Goed De Kempen.
- Voorzitter en Penningmeester van Muziekvereniging Kunst Adelt.

Jeroen L.O.M. Steger, geb. 02-04-1944
Secretaris: Stg. Steunpunt De Kloostertuin Hapert
Voorheen:
- Chemische Techniek aan de HTS te Eindhoven.
- Tot medio 2005 werkzaam geweest in leidinggevende functies in de tabaksindustrie.
- Sinds 2006 KBO Ouderenadviseur en belasting invulhulp bij KBO Hapert. Lid Kringbestuur van KBO Kring De Kempen. Studiebegeleider bij de opleidingen in Brabant van Ouderenbonden belasting invulhulpen. Lid van de Werkgroep Individuele Belangenbehartiging van KBO-Brabant. Lid van de Landelijke Ontwikkelgroep HUBA(hulp bij aangifte).

 

Frits Oomen, geb: 08-10-1947
Bestuurslid van Stg. Steunpunt De Kloostertuin Hapert.
Voorzitter: Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel. (OBGB).
Algemeen Bestuurslid Kempisch Ondernemers Platvorm (KOP)
Bestuurslid Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH)
Vicevoorzitter Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen, afdeling Noord Brabant (KNFM) en Lid Federatieraad KNFM
Voorzitter: Kempisch Senioren Orkest (KSO)
Voorheen:
- Sectorhoofd Grondgebied gemeente Hoogeloon c.a.
- Hoofd afdeling Gemeentelijke Ontwikkeling gemeente Bladel
- Voorzitter Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

 

Henk Fleerakkers, geb: 27-12-1940
Penningmeester: Stg. steunpunt De Kloostertuin
Secretaris: KBO, afdeling Hapert
Penningmeester: KBO kring de Kempen, Stg. Mobiliteit, Gehandicaptenplatform Bladel en Cluster Senioren Gemeente Bladel.
Secretaris/penningmeester: GBOH (Georganiseerd Burgeroverleg Hapert).
Voorheen: Na de MULO en de nodige opleidingen,diverse functies gehad.
Als laatste Manager Financiële Zaken WVK - groep Bladel.