Zo op het oog is december een heel gewone maand net als alle andere maanden. Toch zijn deze maanden heel bijzondere. De wereld om ons heen gedraagt zich niet altijd even makkelijk en aan het einde van het jaar zitten wij vaak te zuchten zonder precies te kunnen zeggen waarom. Dit jaar staat helaas ook in het teken van maximale alertheid van ons allemaal, op onze gezondheid en op de coronamaatregelen die weer hard nodig zijn.
Dat is voor niemand makkelijk.
Daar zijn ouderen niet zo op gesteld. Vooral eenzame mensen zijn dan afhankelijk van anderen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen. Je zou kunnen zeggen dat alle drukte die gemaakt wordt rond de kerstdagen voor vele mensen een manier is om van een sombere en moeilijke periode toch nog iets te maken. De winkels zijn vol, de mensen kopen, maken zich druk; waarvoor?

Het is moeilijk te zeggen of eenzaamheid onder senioren iets van de laatste jaren is of dat het altijd een groot probleem was. Feit is dat meer senioren dan we kunnen vermoeden, de dagen alleen doorbrengen. Zonder een praatje, zonder contact en zonder de mogelijkheid even hun verhaal kwijt te kunnen. Gelukkig is er de Kloostertuin in Hapert waar alle ouderen welkom zijn voor een bakje koffie en een babbeltje.